21 September 2009

As die ou blou pillitjies gedaan is....

.... is daar net een uitweg

No comments: